Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,621-32,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036033
Mã NSX: RT0805CRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036996
Mã NSX: RT0805CRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036034
Mã NSX: RT0805CRE07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036997
Mã NSX: RT0805CRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036035
Mã NSX: RT0805CRE07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036998
Mã NSX: RT0805CRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036036
Mã NSX: RT0805CRE0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036999
Mã NSX: RT0805CRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036037
Mã NSX: RT0805CRE0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037000
Mã NSX: RT0805CRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036038
Mã NSX: RT0805CRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037001
Mã NSX: RT0805CRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036039
Mã NSX: RT0805CRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037002
Mã NSX: RT0805CRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036040
Mã NSX: RT0805CRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037003
Mã NSX: RT0805CRD07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036041
Mã NSX: RT0805CRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037004
Mã NSX: RT0805CRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036042
Mã NSX: RT0805CRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037005
Mã NSX: RT0805CRD0730K1L

Số lượng / Giá