Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,661-32,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036053
Mã NSX: RT0805CRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037016
Mã NSX: RT0805CRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036054
Mã NSX: RT0805CRE0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037017
Mã NSX: RT0805CRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036055
Mã NSX: RT0805CRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037018
Mã NSX: RT0805CRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036056
Mã NSX: RT0805CRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037019
Mã NSX: RT0805CRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036057
Mã NSX: RT0805CRE07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037020
Mã NSX: RT0805CRD073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036058
Mã NSX: RT0805CRE07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037021
Mã NSX: RT0805CRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036059
Mã NSX: RT0805CRE07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037022
Mã NSX: RT0805CRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036060
Mã NSX: RT0805CRE0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037023
Mã NSX: RT0805CRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036061
Mã NSX: RT0805CRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037024
Mã NSX: RT0805CRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036062
Mã NSX: RT0805CRE0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037025
Mã NSX: RT0805CRD07470KL

Số lượng / Giá