Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,681-32,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036063
Mã NSX: RT0805CRE0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037026
Mã NSX: RT0805CRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036064
Mã NSX: RT0805CRE07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037027
Mã NSX: RT0805CRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036065
Mã NSX: RT0805CRE07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037028
Mã NSX: RT0805CRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036066
Mã NSX: RT0805CRE0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037029
Mã NSX: RT0805CRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036067
Mã NSX: RT0805CRE0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037030
Mã NSX: RT0805CRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036068
Mã NSX: RT0805CRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037031
Mã NSX: RT0805CRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036069
Mã NSX: RT0805CRE072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037032
Mã NSX: RT0805CRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036070
Mã NSX: RT0805CRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037033
Mã NSX: RT0805CRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036071
Mã NSX: RT0805CRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037034
Mã NSX: RT0805CRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036072
Mã NSX: RT0805CRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037035
Mã NSX: RT0805CRD074K42L

Số lượng / Giá