Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,701-32,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036073
Mã NSX: RT0805CRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037036
Mã NSX: RT0805CRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036074
Mã NSX: RT0805CRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037037
Mã NSX: RT0805CRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036075
Mã NSX: RT0805CRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037038
Mã NSX: RT0805CRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036076
Mã NSX: RT0805CRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037039
Mã NSX: RT0805CRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036077
Mã NSX: RT0805CRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037040
Mã NSX: RT0805CRD0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036078
Mã NSX: RT0805CRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037041
Mã NSX: RT0805CRD07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036079
Mã NSX: RT0805CRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037042
Mã NSX: RT0805CRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036080
Mã NSX: RT0805CRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037043
Mã NSX: RT0805CRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036081
Mã NSX: RT0805CRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037044
Mã NSX: RT0805CRD07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036082
Mã NSX: RT0805CRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037045
Mã NSX: RT0805CRD07681RL

Số lượng / Giá