Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,721-32,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036083
Mã NSX: RT0805CRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037046
Mã NSX: RT0805CRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036084
Mã NSX: RT0805CRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037047
Mã NSX: RT0805CRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036085
Mã NSX: RT0805CRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037048
Mã NSX: RT0805CRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036086
Mã NSX: RT0805CRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037049
Mã NSX: RT0805CRD076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036087
Mã NSX: RT0805CRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037050
Mã NSX: RT0805CRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036088
Mã NSX: RT0805CRE07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037051
Mã NSX: RT0805CRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036089
Mã NSX: RT0805CRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037052
Mã NSX: RT0805CRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036090
Mã NSX: RT0805CRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037053
Mã NSX: RT0805CRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036091
Mã NSX: RT0805CRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037054
Mã NSX: RT0805CRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036092
Mã NSX: RT0805CRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037055
Mã NSX: RT0805CRD07787RL

Số lượng / Giá