Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,741-32,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036093
Mã NSX: RT0805CRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037056
Mã NSX: RT0805CRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036094
Mã NSX: RT0805CRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037057
Mã NSX: RT0805CRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036095
Mã NSX: RT0805CRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037058
Mã NSX: RT0805CRD0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036096
Mã NSX: RT0805CRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037059
Mã NSX: RT0805CRD07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036097
Mã NSX: RT0805CRE07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037060
Mã NSX: RT0805CRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036098
Mã NSX: RT0805CRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037061
Mã NSX: RT0805CRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036099
Mã NSX: RT0805CRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037062
Mã NSX: RT0805CRD0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036100
Mã NSX: RT0805CRE07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037063
Mã NSX: RT0805CRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036101
Mã NSX: RT0805CRE07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 101 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037064
Mã NSX: RT0805CRD07101KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036102
Mã NSX: RT0805CRE0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037065
Mã NSX: RT0805CRD0710R9L

Số lượng / Giá