Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,761-32,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036103
Mã NSX: RT0805CRE0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037066
Mã NSX: RT0805CRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036104
Mã NSX: RT0805CRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00037067
Mã NSX: PT0805FR-7W0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036105
Mã NSX: RT0805CRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037068
Mã NSX: AT0805DRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036106
Mã NSX: RT0805CRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037069
Mã NSX: AT0805DRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036107
Mã NSX: RT0805CRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037070
Mã NSX: AT0805DRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036108
Mã NSX: RT0805CRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037071
Mã NSX: AT0805DRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036109
Mã NSX: RT0805CRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037072
Mã NSX: AT0805DRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036110
Mã NSX: RT0805CRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037073
Mã NSX: AT0805DRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036111
Mã NSX: RT0805CRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037074
Mã NSX: AT0805DRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036112
Mã NSX: RT0805CRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037075
Mã NSX: AT0805DRD0710K5L

Số lượng / Giá