Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,841-32,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036143
Mã NSX: RT0805CRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037106
Mã NSX: AT0805DRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036144
Mã NSX: RT0805CRE073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037107
Mã NSX: AT0805DRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036145
Mã NSX: RT0805CRE073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037108
Mã NSX: AT0805DRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036146
Mã NSX: RT0805CRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037109
Mã NSX: AT0805DRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036147
Mã NSX: RT0805CRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037110
Mã NSX: AT0805DRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036148
Mã NSX: RT0805CRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037111
Mã NSX: AT0805DRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036149
Mã NSX: RT0805CRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037112
Mã NSX: AT0805DRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036150
Mã NSX: RT0805CRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037113
Mã NSX: AT0805DRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036151
Mã NSX: RT0805CRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037114
Mã NSX: AT0805DRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036152
Mã NSX: RT0805CRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037115
Mã NSX: AT0805DRD0713K7L

Số lượng / Giá