Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,881-32,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036163
Mã NSX: RT0805CRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037126
Mã NSX: AT0805DRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036164
Mã NSX: RT0805CRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037127
Mã NSX: AT0805DRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036165
Mã NSX: RT0805CRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037128
Mã NSX: AT0805DRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036166
Mã NSX: RT0805CRE0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037129
Mã NSX: AT0805DRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036167
Mã NSX: RT0805CRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037130
Mã NSX: AT0805DRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036168
Mã NSX: RT0805CRE0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037131
Mã NSX: AT0805DRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036169
Mã NSX: RT0805CRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037132
Mã NSX: AT0805DRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036170
Mã NSX: RT0805CRE07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037133
Mã NSX: AT0805DRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036171
Mã NSX: RT0805CRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037134
Mã NSX: AT0805DRD07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036172
Mã NSX: RT0805CRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037135
Mã NSX: AT0805DRD07154RL

Số lượng / Giá