Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,901-32,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036173
Mã NSX: RT0805CRE0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037136
Mã NSX: AT0805DRD07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036174
Mã NSX: RT0805CRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037137
Mã NSX: AT0805DRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036175
Mã NSX: RT0805CRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037138
Mã NSX: AT0805DRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036176
Mã NSX: RT0805CRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037139
Mã NSX: AT0805DRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036177
Mã NSX: RT0805CRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037140
Mã NSX: AT0805DRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036178
Mã NSX: RT0805CRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037141
Mã NSX: AT0805DRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036179
Mã NSX: RT0805CRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037142
Mã NSX: AT0805DRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036180
Mã NSX: RT0805CRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037143
Mã NSX: AT0805DRD07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036181
Mã NSX: RT0805CRE07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037144
Mã NSX: AT0805DRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036182
Mã NSX: RT0805CRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037145
Mã NSX: AT0805DRD07165KL

Số lượng / Giá