Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,981-33,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037183
Mã NSX: AT0805DRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037184
Mã NSX: AT0805DRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037185
Mã NSX: AT0805DRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037186
Mã NSX: AT0805DRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037187
Mã NSX: AT0805DRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037188
Mã NSX: AT0805DRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037189
Mã NSX: AT0805DRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037190
Mã NSX: AT0805DRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037191
Mã NSX: AT0805DRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037192
Mã NSX: AT0805DRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037193
Mã NSX: AT0805DRD071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037194
Mã NSX: AT0805DRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037195
Mã NSX: AT0805DRD071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037196
Mã NSX: AT0805DRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037197
Mã NSX: AT0805DRD071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037198
Mã NSX: AT0805DRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037199
Mã NSX: AT0805DRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037200
Mã NSX: AT0805DRD071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037201
Mã NSX: AT0805DRD071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037202
Mã NSX: AT0805DRD071K78L

Số lượng / Giá