Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,081-33,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038242
Mã NSX: RT0805CRC0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037247
Mã NSX: AT0805DRD07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038243
Mã NSX: RT0805CRC0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037248
Mã NSX: AT0805DRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038244
Mã NSX: RT0805CRC074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037249
Mã NSX: AT0805DRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038245
Mã NSX: RT0805CRC0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037250
Mã NSX: AT0805DRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038246
Mã NSX: RT0805CRC075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037251
Mã NSX: AT0805DRD07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038247
Mã NSX: RT0805CRC076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037252
Mã NSX: AT0805DRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038248
Mã NSX: RT0805CRC0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037253
Mã NSX: AT0805DRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038249
Mã NSX: RT0805CRC078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037254
Mã NSX: AT0805DRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038250
Mã NSX: RT0805CRC0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037255
Mã NSX: AT0805DRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038251
Mã NSX: RT0805CRC0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037256
Mã NSX: AT0805DRD0726K7L

Số lượng / Giá