Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,141-33,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038272
Mã NSX: RT0805CRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037277
Mã NSX: AT0805DRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038273
Mã NSX: RT0805CRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037278
Mã NSX: AT0805DRD072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038274
Mã NSX: RT0805CRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037279
Mã NSX: AT0805DRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038275
Mã NSX: RT0805CRD07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037280
Mã NSX: AT0805DRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038276
Mã NSX: RT0805CRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037281
Mã NSX: AT0805DRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038277
Mã NSX: RT0805CRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037282
Mã NSX: AT0805DRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038278
Mã NSX: RT0805CRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037283
Mã NSX: AT0805DRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038279
Mã NSX: RT0805CRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037284
Mã NSX: AT0805DRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038280
Mã NSX: RT0805CRD07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037285
Mã NSX: AT0805DRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038281
Mã NSX: RT0805CRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037286
Mã NSX: AT0805DRD072K67L

Số lượng / Giá