Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,161-33,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038282
Mã NSX: RT0805CRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037287
Mã NSX: AT0805DRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038283
Mã NSX: RT0805CRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037288
Mã NSX: AT0805DRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038284
Mã NSX: RT0805CRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037289
Mã NSX: AT0805DRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038285
Mã NSX: RT0805CRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037290
Mã NSX: AT0805DRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038286
Mã NSX: RT0805CRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037291
Mã NSX: AT0805DRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038287
Mã NSX: RT0805CRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037292
Mã NSX: AT0805DRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038288
Mã NSX: RT0805CRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037293
Mã NSX: AT0805DRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038289
Mã NSX: RT0805CRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037294
Mã NSX: AT0805DRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038290
Mã NSX: RT0805CRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037295
Mã NSX: AT0805DRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038291
Mã NSX: RT0805CRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037296
Mã NSX: AT0805DRD0730K1L

Số lượng / Giá