Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,181-33,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038292
Mã NSX: RT0805CRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037297
Mã NSX: AT0805DRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038293
Mã NSX: RT0805CRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037298
Mã NSX: AT0805DRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038294
Mã NSX: RT0805CRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037299
Mã NSX: AT0805DRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038295
Mã NSX: RT0805CRD0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037300
Mã NSX: AT0805DRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038296
Mã NSX: RT0805CRD0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037301
Mã NSX: AT0805DRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038297
Mã NSX: RT0805CRD0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037302
Mã NSX: AT0805DRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038298
Mã NSX: RT0805CRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037303
Mã NSX: AT0805DRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038299
Mã NSX: RT0805CRD07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037304
Mã NSX: AT0805DRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038300
Mã NSX: RT0805CRD07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037305
Mã NSX: AT0805DRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038301
Mã NSX: RT0805CRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037306
Mã NSX: AT0805DRD0732K4L

Số lượng / Giá