Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,201-33,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038302
Mã NSX: RT0805CRD07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037307
Mã NSX: AT0805DRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038303
Mã NSX: RT0805CRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037308
Mã NSX: AT0805DRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038304
Mã NSX: RT0805CRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037309
Mã NSX: AT0805DRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038305
Mã NSX: RT0805CRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037310
Mã NSX: AT0805DRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038306
Mã NSX: RT0805CRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037311
Mã NSX: AT0805DRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038307
Mã NSX: RT0805CRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037312
Mã NSX: AT0805DRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038308
Mã NSX: RT0805CRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037313
Mã NSX: AT0805DRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038309
Mã NSX: RT0805CRD07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037314
Mã NSX: AT0805DRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038310
Mã NSX: RT0805CRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037315
Mã NSX: AT0805DRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038311
Mã NSX: RT0805CRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037316
Mã NSX: AT0805DRD0734K8L

Số lượng / Giá