Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,281-33,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038342
Mã NSX: RT0805CRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037347
Mã NSX: AT0805DRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038343
Mã NSX: RT0805CRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037348
Mã NSX: AT0805DRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038344
Mã NSX: RT0805CRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037349
Mã NSX: AT0805DRD073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038345
Mã NSX: RT0805CRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037350
Mã NSX: AT0805DRD073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038346
Mã NSX: RT0805CRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037351
Mã NSX: AT0805DRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038347
Mã NSX: RT0805CRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037352
Mã NSX: AT0805DRD07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038348
Mã NSX: RT0805CRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037353
Mã NSX: AT0805DRD07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038349
Mã NSX: RT0805CRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037354
Mã NSX: AT0805DRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038350
Mã NSX: RT0805CRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037355
Mã NSX: AT0805DRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038351
Mã NSX: RT0805CRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037356
Mã NSX: AT0805DRD07412KL

Số lượng / Giá