Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,301-33,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038352
Mã NSX: RT0805CRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037357
Mã NSX: AT0805DRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038353
Mã NSX: RT0805CRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037358
Mã NSX: AT0805DRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038354
Mã NSX: RT0805CRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037359
Mã NSX: AT0805DRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038355
Mã NSX: RT0805CRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037360
Mã NSX: AT0805DRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038356
Mã NSX: RT0805CRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037361
Mã NSX: AT0805DRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038357
Mã NSX: RT0805CRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037362
Mã NSX: AT0805DRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038358
Mã NSX: RT0805CRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037363
Mã NSX: AT0805DRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038359
Mã NSX: RT0805CRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037364
Mã NSX: AT0805DRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038360
Mã NSX: RT0805CRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037365
Mã NSX: AT0805DRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038361
Mã NSX: RT0805CRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037366
Mã NSX: AT0805DRD0743K2L

Số lượng / Giá