Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,361-33,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038382
Mã NSX: RT0805CRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037387
Mã NSX: AT0805DRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038383
Mã NSX: RT0805CRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037388
Mã NSX: AT0805DRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038384
Mã NSX: RT0805CRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037389
Mã NSX: AT0805DRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038385
Mã NSX: RT0805CRD07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037390
Mã NSX: AT0805DRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038386
Mã NSX: RT0805CRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037391
Mã NSX: AT0805DRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038387
Mã NSX: RT0805CRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037392
Mã NSX: AT0805DRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038388
Mã NSX: RT0805CRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037393
Mã NSX: AT0805DRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038389
Mã NSX: RT0805CRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037394
Mã NSX: AT0805DRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038390
Mã NSX: RT0805CRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037395
Mã NSX: AT0805DRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038391
Mã NSX: RT0805CRD07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037396
Mã NSX: AT0805DRD074K42L

Số lượng / Giá