Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,421-33,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038412
Mã NSX: RT0805CRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037417
Mã NSX: AT0805DRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038413
Mã NSX: RT0805CRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037418
Mã NSX: AT0805DRD07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038414
Mã NSX: RT0805CRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037419
Mã NSX: AT0805DRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038415
Mã NSX: RT0805CRD07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037420
Mã NSX: AT0805DRD0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038416
Mã NSX: RT0805CRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037421
Mã NSX: AT0805DRD0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038417
Mã NSX: RT0805CRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037422
Mã NSX: AT0805DRD07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038418
Mã NSX: RT0805CRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037423
Mã NSX: AT0805DRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038419
Mã NSX: RT0805CRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037424
Mã NSX: AT0805DRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038420
Mã NSX: RT0805CRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037425
Mã NSX: AT0805DRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038421
Mã NSX: RT0805CRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037426
Mã NSX: AT0805DRD07590KL

Số lượng / Giá