Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,441-33,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038422
Mã NSX: RT0805CRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037427
Mã NSX: AT0805DRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038423
Mã NSX: RT0805CRD07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037428
Mã NSX: AT0805DRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038424
Mã NSX: RT0805CRD07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037429
Mã NSX: AT0805DRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038425
Mã NSX: RT0805CRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037430
Mã NSX: AT0805DRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038426
Mã NSX: RT0805CRD0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037431
Mã NSX: AT0805DRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038427
Mã NSX: RT0805CRD07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037432
Mã NSX: AT0805DRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038428
Mã NSX: RT0805CRD07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037433
Mã NSX: AT0805DRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038429
Mã NSX: RT0805CRD07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037434
Mã NSX: AT0805DRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038430
Mã NSX: RT0805CRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037435
Mã NSX: AT0805DRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038431
Mã NSX: RT0805CRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037436
Mã NSX: AT0805DRD075K9L

Số lượng / Giá