Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,501-33,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038452
Mã NSX: RT0805CRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037457
Mã NSX: AT0805DRD07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038453
Mã NSX: RT0805CRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037458
Mã NSX: AT0805DRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038454
Mã NSX: RT0805CRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037459
Mã NSX: AT0805DRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038455
Mã NSX: RT0805CRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037460
Mã NSX: AT0805DRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038456
Mã NSX: RT0805CRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037461
Mã NSX: AT0805DRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038457
Mã NSX: RT0805CRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037462
Mã NSX: AT0805DRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038458
Mã NSX: RT0805CRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037463
Mã NSX: AT0805DRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038459
Mã NSX: RT0805CRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037464
Mã NSX: AT0805DRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038460
Mã NSX: RT0805CRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037465
Mã NSX: AT0805DRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038461
Mã NSX: RT0805CRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037466
Mã NSX: AT0805DRD076K19L

Số lượng / Giá