Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,561-33,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038482
Mã NSX: RT0805CRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037487
Mã NSX: AT0805DRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038483
Mã NSX: RT0805CRD07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037488
Mã NSX: AT0805DRD07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038484
Mã NSX: RT0805CRD07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037489
Mã NSX: AT0805DRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038485
Mã NSX: RT0805CRD0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037490
Mã NSX: AT0805DRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038486
Mã NSX: RT0805CRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037491
Mã NSX: AT0805DRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038487
Mã NSX: RT0805CRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037492
Mã NSX: AT0805DRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038488
Mã NSX: RT0805CRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037493
Mã NSX: AT0805DRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038489
Mã NSX: RT0805CRD07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037494
Mã NSX: AT0805DRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038490
Mã NSX: RT0805CRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037495
Mã NSX: AT0805DRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038491
Mã NSX: RT0805CRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037496
Mã NSX: AT0805DRD077K87L

Số lượng / Giá