Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,661-33,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038532
Mã NSX: RT0805CRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037537
Mã NSX: AT0805DRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038533
Mã NSX: RT0805CRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037538
Mã NSX: AT0805DRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038534
Mã NSX: RT0805CRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037539
Mã NSX: AT0805DRD079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038535
Mã NSX: RT0805CRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037540
Mã NSX: AT0805DRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038536
Mã NSX: RT0805CRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037541
Mã NSX: AT0805DRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038537
Mã NSX: RT0805CRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037542
Mã NSX: RT0805DRE072R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038538
Mã NSX: RT0805CRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037543
Mã NSX: RT0805DRE073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038539
Mã NSX: RT0805CRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037544
Mã NSX: RT0805DRE073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038540
Mã NSX: RT0805CRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037545
Mã NSX: RT0805DRE071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037546
Mã NSX: RT0805DRE072R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038541
Mã NSX: RT0805CRD07470RL

Số lượng / Giá