Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,681-33,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037547
Mã NSX: RT0805DRE072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037548
Mã NSX: RT0805DRE072R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038542
Mã NSX: RT0805CRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037549
Mã NSX: RT0805DRE072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037550
Mã NSX: RT0805DRE072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037551
Mã NSX: RT0805DRE072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038543
Mã NSX: RT0805CRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037552
Mã NSX: RT0805DRE074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037553
Mã NSX: RT0805DRE074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037554
Mã NSX: RT0805DRE074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038544
Mã NSX: RT0805CRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037555
Mã NSX: RT0805CRC07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038545
Mã NSX: RT0805CRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037556
Mã NSX: RT0805CRC07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038546
Mã NSX: RT0805CRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037557
Mã NSX: RT0805CRC07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038547
Mã NSX: RT0805CRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037558
Mã NSX: RT0805CRC07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038548
Mã NSX: RT0805CRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037559
Mã NSX: RT0805CRC07107KL

Số lượng / Giá