Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,721-33,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038559
Mã NSX: RT0805CRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037570
Mã NSX: RT0805CRC07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038560
Mã NSX: RT0805CRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037571
Mã NSX: RT0805CRC07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038561
Mã NSX: RT0805CRD07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037572
Mã NSX: RT0805CRC07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038562
Mã NSX: RT0805CRD07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037573
Mã NSX: RT0805CRC07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038563
Mã NSX: RT0805CRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037574
Mã NSX: RT0805CRC07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038564
Mã NSX: RT0805CRD0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037575
Mã NSX: RT0805CRC0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038565
Mã NSX: RT0805CRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037576
Mã NSX: RT0805CRC0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038566
Mã NSX: RT0805CRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037577
Mã NSX: RT0805CRC0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038567
Mã NSX: RT0805CRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037578
Mã NSX: RT0805CRC0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038568
Mã NSX: RT0805CRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037579
Mã NSX: RT0805CRC0711R3L

Số lượng / Giá