Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,761-33,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038579
Mã NSX: RT0805CRD07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037590
Mã NSX: RT0805CRC07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038580
Mã NSX: RT0805CRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037591
Mã NSX: RT0805CRC0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038581
Mã NSX: RT0805CRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037592
Mã NSX: RT0805CRC0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038582
Mã NSX: RT0805CRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037593
Mã NSX: RT0805CRC0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038583
Mã NSX: RT0805CRD07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037594
Mã NSX: RT0805CRC0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038584
Mã NSX: RT0805CRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037595
Mã NSX: RT0805CRC0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038585
Mã NSX: RT0805CRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037596
Mã NSX: RT0805CRC0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038586
Mã NSX: RT0805CRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037597
Mã NSX: RT0805CRC07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038587
Mã NSX: RT0805CRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037598
Mã NSX: RT0805CRC07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038588
Mã NSX: RT0805CRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037599
Mã NSX: RT0805CRC07133KL

Số lượng / Giá