Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,821-33,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038609
Mã NSX: RT0805CRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037620
Mã NSX: RT0805CRC07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038610
Mã NSX: RT0805CRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037621
Mã NSX: RT0805CRC07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038611
Mã NSX: RT0805CRD07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037622
Mã NSX: RT0805CRC07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038612
Mã NSX: RT0805CRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037623
Mã NSX: RT0805CRC07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038613
Mã NSX: RT0805CRD0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037624
Mã NSX: RT0805CRC07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038614
Mã NSX: RT0805CRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037625
Mã NSX: RT0805CRC07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038615
Mã NSX: RT0805CRD07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037626
Mã NSX: RT0805CRC0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038616
Mã NSX: RT0805CRD07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037627
Mã NSX: RT0805CRC0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038617
Mã NSX: RT0805CRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037628
Mã NSX: RT0805CRC0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038618
Mã NSX: RT0805CRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037629
Mã NSX: RT0805CRC0715R4L

Số lượng / Giá