Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,841-33,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038619
Mã NSX: RT0805CRD07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037630
Mã NSX: RT0805CRC0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038620
Mã NSX: RT0805CRD07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037631
Mã NSX: RT0805CRC07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038621
Mã NSX: RT0805CRD0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037632
Mã NSX: RT0805CRC07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038622
Mã NSX: RT0805CRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037633
Mã NSX: RT0805CRC07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038623
Mã NSX: RT0805CRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037634
Mã NSX: RT0805CRC07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038624
Mã NSX: RT0805CRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037635
Mã NSX: RT0805CRC07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038625
Mã NSX: RT0805CRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037636
Mã NSX: RT0805CRC07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038626
Mã NSX: RT0805CRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037637
Mã NSX: RT0805CRC07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038627
Mã NSX: RT0805CRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037638
Mã NSX: RT0805CRC07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038628
Mã NSX: RT0805CRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037639
Mã NSX: RT0805CRC0716K2L

Số lượng / Giá