Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,861-33,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038629
Mã NSX: RT0805CRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037640
Mã NSX: RT0805CRC0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038630
Mã NSX: RT0805CRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037641
Mã NSX: RT0805CRC0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038631
Mã NSX: RT0805CRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037642
Mã NSX: RT0805CRC0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038632
Mã NSX: RT0805CRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037643
Mã NSX: RT0805CRC0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038633
Mã NSX: RT0805CRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037644
Mã NSX: RT0805CRC0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038634
Mã NSX: RT0805CRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037645
Mã NSX: RT0805CRC0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038635
Mã NSX: RT0805CRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037646
Mã NSX: RT0805CRC07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038636
Mã NSX: RT0805CRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037647
Mã NSX: RT0805CRC07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038637
Mã NSX: RT0805CRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037648
Mã NSX: RT0805CRC07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038638
Mã NSX: RT0805CRD07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037649
Mã NSX: RT0805CRC07178RL

Số lượng / Giá