Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,901-33,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038649
Mã NSX: RT0805CRD07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037660
Mã NSX: RT0805CRC0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038650
Mã NSX: RT0805CRD07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037661
Mã NSX: RT0805CRC0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038651
Mã NSX: RT0805CRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037662
Mã NSX: RT0805CRC0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038652
Mã NSX: RT0805CRD0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037663
Mã NSX: RT0805CRC0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038653
Mã NSX: RT0805CRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037664
Mã NSX: RT0805CRC0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038654
Mã NSX: RT0805CRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037665
Mã NSX: RT0805CRC07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038655
Mã NSX: RT0805CRD07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037666
Mã NSX: RT0805CRC07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038656
Mã NSX: RT0805CRD07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037667
Mã NSX: RT0805CRC07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038657
Mã NSX: RT0805CRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037668
Mã NSX: RT0805CRC07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038658
Mã NSX: RT0805CRD0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037669
Mã NSX: RT0805CRC0719K1L

Số lượng / Giá