Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,961-33,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038679
Mã NSX: RT0805CRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037690
Mã NSX: RT0805CRC071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038680
Mã NSX: RT0805CRD07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037691
Mã NSX: RT0805CRC071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038681
Mã NSX: RT0805CRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037692
Mã NSX: RT0805CRC071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038682
Mã NSX: RT0805CRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037693
Mã NSX: RT0805CRC071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038683
Mã NSX: RT0805CRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037694
Mã NSX: RT0805CRC071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038684
Mã NSX: RT0805CRD07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037695
Mã NSX: RT0805CRC071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038685
Mã NSX: RT0805CRD07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037696
Mã NSX: RT0805CRC071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038686
Mã NSX: RT0805CRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037697
Mã NSX: RT0805CRC071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038687
Mã NSX: RT0805CRD07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037698
Mã NSX: RT0805CRC071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038688
Mã NSX: RT0805CRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037699
Mã NSX: RT0805CRC071K87L

Số lượng / Giá