Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,381-3,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005192
Mã NSX: RT0402DRD075K62L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005193
Mã NSX: RT0402DRD075K76L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005194
Mã NSX: RT0402DRD07604RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005195
Mã NSX: RT0402DRD0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 61.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005196
Mã NSX: RT0402DRD0761R9L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 634 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005197
Mã NSX: RT0402DRD07634RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005198
Mã NSX: RT0402DRD0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 63.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005199
Mã NSX: RT0402DRD0763R4L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 649 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005200
Mã NSX: RT0402DRD07649RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 64.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005201
Mã NSX: RT0402DRD0764R9L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 66.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005202
Mã NSX: RT0402DRD0766R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005203
Mã NSX: RT0402DRD07680RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005204
Mã NSX: RT0402DRD07681RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005205
Mã NSX: RT0402DRD0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 68.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005206
Mã NSX: RT0402DRD0768R1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005207
Mã NSX: RT0402DRD0768RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005208
Mã NSX: RT0402DRD07698RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005209
Mã NSX: RT0402DRD0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005210
Mã NSX: RT0402DRD076K34L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005211
Mã NSX: RT0402DRD07715RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194