Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 33,981-34,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038689
Mã NSX: RT0805CRD0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037700
Mã NSX: RT0805CRC071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038690
Mã NSX: RT0805CRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037701
Mã NSX: RT0805CRC071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038691
Mã NSX: RT0805CRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037702
Mã NSX: RT0805CRC071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038692
Mã NSX: RT0805CRD079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037703
Mã NSX: RT0805CRC07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038693
Mã NSX: RT0805CRD079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037704
Mã NSX: RT0805CRC07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038694
Mã NSX: RT0805CRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037705
Mã NSX: RT0805CRC07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038695
Mã NSX: PE0805FRF070R006L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037706
Mã NSX: RT0805CRC07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038696
Mã NSX: PE0805FRF070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037707
Mã NSX: RT0805CRC0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038697
Mã NSX: PE0805FRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037708
Mã NSX: RT0805CRC0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038698
Mã NSX: PE0805FRF070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037709
Mã NSX: RT0805CRC07210KL

Số lượng / Giá