Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,061-34,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038729
Mã NSX: PE0805JRF070R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037740
Mã NSX: RT0805CRC07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038730
Mã NSX: PE0805JRF070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037741
Mã NSX: RT0805CRC07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038731
Mã NSX: PE0805JRF070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037742
Mã NSX: RT0805CRC0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038732
Mã NSX: RC0805FR-073M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037743
Mã NSX: RT0805CRC0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038733
Mã NSX: AT0805CRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037744
Mã NSX: RT0805CRC0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038734
Mã NSX: AT0805CRD07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037745
Mã NSX: RT0805CRC07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038735
Mã NSX: AT0805CRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037746
Mã NSX: RT0805CRC07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038736
Mã NSX: AT0805CRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037747
Mã NSX: RT0805CRC0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038737
Mã NSX: AT0805CRD07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037748
Mã NSX: RT0805CRC0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038738
Mã NSX: AT0805CRD07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037749
Mã NSX: RT0805CRC07261KL

Số lượng / Giá