Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,101-34,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038749
Mã NSX: AT0805CRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037760
Mã NSX: RT0805CRC07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038750
Mã NSX: AT0805CRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037761
Mã NSX: RT0805CRC0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038751
Mã NSX: AT0805CRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037762
Mã NSX: RT0805CRC0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038752
Mã NSX: AT0805CRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037763
Mã NSX: RT0805CRC0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038753
Mã NSX: AT0805CRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037764
Mã NSX: RT0805CRC0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038754
Mã NSX: AT0805CRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037765
Mã NSX: RT0805CRC07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038755
Mã NSX: AT0805CRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037766
Mã NSX: RT0805CRC07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038756
Mã NSX: AT0805CRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037767
Mã NSX: RT0805CRC07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038757
Mã NSX: AT0805CRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037768
Mã NSX: RT0805CRC07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038758
Mã NSX: AT0805CRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037769
Mã NSX: RT0805CRC0728K7L

Số lượng / Giá