Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,201-34,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038799
Mã NSX: AT0805CRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037810
Mã NSX: RT0805CRC07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038800
Mã NSX: AT0805CRD07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037811
Mã NSX: RT0805CRC0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038801
Mã NSX: AT0805CRD07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037812
Mã NSX: RT0805CRC0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038802
Mã NSX: AT0805CRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037813
Mã NSX: RT0805CRC07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038803
Mã NSX: AT0805CRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037814
Mã NSX: RT0805CRC07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038804
Mã NSX: AT0805CRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037815
Mã NSX: RT0805CRC0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038805
Mã NSX: AT0805CRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037816
Mã NSX: RT0805CRC0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038806
Mã NSX: AT0805CRD07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037817
Mã NSX: RT0805CRC07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038807
Mã NSX: AT0805CRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037818
Mã NSX: RT0805CRC07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038808
Mã NSX: AT0805CRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037819
Mã NSX: RT0805CRC07332KL

Số lượng / Giá