Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,281-34,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038839
Mã NSX: AT0805FRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037850
Mã NSX: RT0805CRC07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038840
Mã NSX: AT0805FRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037851
Mã NSX: RT0805CRC07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038841
Mã NSX: RT0805BRD075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037852
Mã NSX: RT0805CRC07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038842
Mã NSX: RT0805BRD075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037853
Mã NSX: RT0805CRC0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038843
Mã NSX: RT0805BRD076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037854
Mã NSX: RT0805CRC0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038844
Mã NSX: RT0805BRD076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037855
Mã NSX: RT0805CRC0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038845
Mã NSX: RT0805BRD075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037856
Mã NSX: RT0805CRC0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038846
Mã NSX: AT0805DRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037857
Mã NSX: RT0805CRC073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038847
Mã NSX: RT0805FRB075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037858
Mã NSX: RT0805CRC073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038848
Mã NSX: AT0805CRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037859
Mã NSX: RT0805CRC073K16L

Số lượng / Giá