Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,341-34,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038869
Mã NSX: AT0805CRD07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037880
Mã NSX: RT0805CRC0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038870
Mã NSX: AT0805CRD07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037881
Mã NSX: RT0805CRC07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038871
Mã NSX: AT0805CRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037882
Mã NSX: RT0805CRC07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038872
Mã NSX: AT0805CRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037883
Mã NSX: RT0805CRC0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038873
Mã NSX: AT0805CRD0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037884
Mã NSX: RT0805CRC0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038874
Mã NSX: AT0805CRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037885
Mã NSX: RT0805CRC07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038875
Mã NSX: AT0805CRD0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037886
Mã NSX: RT0805CRC07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038876
Mã NSX: AT0805CRD0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037887
Mã NSX: RT0805CRC07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038877
Mã NSX: AT0805CRD0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037888
Mã NSX: RT0805CRC07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038878
Mã NSX: AT0805CRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037889
Mã NSX: RT0805CRC0743K2L

Số lượng / Giá