Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,361-34,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038879
Mã NSX: AT0805CRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037890
Mã NSX: RT0805CRC0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038880
Mã NSX: AT0805CRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037891
Mã NSX: RT0805CRC0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038881
Mã NSX: AT0805CRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037892
Mã NSX: RT0805CRC0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038882
Mã NSX: AT0805CRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037893
Mã NSX: RT0805CRC07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038883
Mã NSX: AT0805CRD07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037894
Mã NSX: RT0805CRC07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038884
Mã NSX: AT0805CRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037895
Mã NSX: RT0805CRC0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038885
Mã NSX: AT0805CRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037896
Mã NSX: RT0805CRC07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038886
Mã NSX: AT0805CRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037897
Mã NSX: RT0805CRC07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038887
Mã NSX: AT0805CRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037898
Mã NSX: RT0805CRC0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038888
Mã NSX: AT0805CRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037899
Mã NSX: RT0805CRC07464KL

Số lượng / Giá