Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,461-34,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038929
Mã NSX: AT0805CRD07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037940
Mã NSX: RT0805CRC0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038930
Mã NSX: AT0805CRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037941
Mã NSX: RT0805CRC07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038931
Mã NSX: AT0805CRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037942
Mã NSX: RT0805CRC07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038932
Mã NSX: AT0805CRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037943
Mã NSX: RT0805CRC0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038933
Mã NSX: AT0805CRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037944
Mã NSX: RT0805CRC0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038934
Mã NSX: AT0805CRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037945
Mã NSX: RT0805CRC07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038935
Mã NSX: AT0805CRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037946
Mã NSX: RT0805CRC07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038936
Mã NSX: AT0805CRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037947
Mã NSX: RT0805CRC0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038937
Mã NSX: AT0805CRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037948
Mã NSX: RT0805CRC0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038938
Mã NSX: AT0805CRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037949
Mã NSX: RT0805CRC07560KL

Số lượng / Giá