Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,501-34,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038949
Mã NSX: AT0805CRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037960
Mã NSX: RT0805CRC0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038950
Mã NSX: AT0805CRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037961
Mã NSX: RT0805CRC07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038951
Mã NSX: AT0805CRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037962
Mã NSX: RT0805CRC07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038952
Mã NSX: AT0805CRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037963
Mã NSX: RT0805CRC0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038953
Mã NSX: AT0805CRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037964
Mã NSX: RT0805CRC0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038954
Mã NSX: AT0805CRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037965
Mã NSX: RT0805CRC075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038955
Mã NSX: AT0805CRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037966
Mã NSX: RT0805CRC075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038956
Mã NSX: AT0805CRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037967
Mã NSX: RT0805CRC075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038957
Mã NSX: AT0805CRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037968
Mã NSX: RT0805CRC075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038958
Mã NSX: AT0805CRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037969
Mã NSX: RT0805CRC075K62L

Số lượng / Giá