Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,521-34,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038959
Mã NSX: AT0805CRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037970
Mã NSX: RT0805CRC075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038960
Mã NSX: AT0805CRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037971
Mã NSX: RT0805CRC075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038961
Mã NSX: AT0805CRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037972
Mã NSX: RT0805CRC075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038962
Mã NSX: AT0805CRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037973
Mã NSX: RT0805CRC07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038963
Mã NSX: AT0805CRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037974
Mã NSX: RT0805CRC07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038964
Mã NSX: AT0805CRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037975
Mã NSX: RT0805CRC0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038965
Mã NSX: AT0805CRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037976
Mã NSX: RT0805CRC0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038966
Mã NSX: AT0805CRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037977
Mã NSX: RT0805CRC07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038967
Mã NSX: AT0805CRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037978
Mã NSX: RT0805CRC07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038968
Mã NSX: AT0805CRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00037979
Mã NSX: RT0805CRC0761K9L

Số lượng / Giá