Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,441-3,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005252
Mã NSX: RT0402FRE0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005253
Mã NSX: RT0402FRE0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005254
Mã NSX: RT0402FRE0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005255
Mã NSX: RT0402FRE0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005256
Mã NSX: RT0402FRE07110RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005257
Mã NSX: RT0402FRE07113RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005258
Mã NSX: RT0402FRE07115RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 118 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005259
Mã NSX: RT0402FRE07118RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005260
Mã NSX: RT0402FRE0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005261
Mã NSX: RT0402FRE0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005262
Mã NSX: RT0402FRE0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005263
Mã NSX: RT0402FRE0711KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005264
Mã NSX: RT0402FRE0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005265
Mã NSX: RT0402FRE0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005266
Mã NSX: RT0402FRE0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005267
Mã NSX: RT0402FRE0711RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005268
Mã NSX: RT0402FRE07120RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005269
Mã NSX: RT0402FRE07121RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005270
Mã NSX: RT0402FRE07124RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005271
Mã NSX: RT0402FRE07127RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204