Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,581-34,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038989
Mã NSX: AT0805CRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038000
Mã NSX: RT0805CRC07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038990
Mã NSX: AT0805CRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038001
Mã NSX: RT0805CRC0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038991
Mã NSX: AT0805CRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038002
Mã NSX: RT0805CRC0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038992
Mã NSX: AT0805CRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038003
Mã NSX: RT0805CRC0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038993
Mã NSX: AT0805CRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038004
Mã NSX: RT0805CRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038994
Mã NSX: AT0805CRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038005
Mã NSX: RT0805CRC07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038995
Mã NSX: AT0805CRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038006
Mã NSX: RT0805CRC07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038996
Mã NSX: AT0805CRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038007
Mã NSX: RT0805CRC0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038997
Mã NSX: AT0805CRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038008
Mã NSX: RT0805CRC0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038998
Mã NSX: AT0805CRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038009
Mã NSX: RT0805CRC076K04L

Số lượng / Giá