Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,601-34,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038999
Mã NSX: AT0805CRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038010
Mã NSX: RT0805CRC076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039000
Mã NSX: AT0805CRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038011
Mã NSX: RT0805CRC076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039001
Mã NSX: AT0805CRD07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038012
Mã NSX: RT0805CRC076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039002
Mã NSX: AT0805CRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038013
Mã NSX: RT0805CRC076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039003
Mã NSX: AT0805CRD07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038014
Mã NSX: RT0805CRC076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039004
Mã NSX: AT0805CRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038015
Mã NSX: RT0805CRC076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039005
Mã NSX: AT0805CRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038016
Mã NSX: RT0805CRC076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039006
Mã NSX: AT0805CRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038017
Mã NSX: RT0805CRC07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039007
Mã NSX: AT0805CRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038018
Mã NSX: RT0805CRC07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039008
Mã NSX: AT0805CRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038019
Mã NSX: RT0805CRC0771K5L

Số lượng / Giá