Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,621-34,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039009
Mã NSX: AT0805CRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038020
Mã NSX: RT0805CRC0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039010
Mã NSX: AT0805CRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038021
Mã NSX: RT0805CRC07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039011
Mã NSX: AT0805CRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038022
Mã NSX: RT0805CRC07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039012
Mã NSX: AT0805CRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038023
Mã NSX: RT0805CRC0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039013
Mã NSX: AT0805CRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038024
Mã NSX: RT0805CRC0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039014
Mã NSX: AT0805CRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038025
Mã NSX: RT0805CRC07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039015
Mã NSX: AT0805CRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038026
Mã NSX: RT0805CRC07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039016
Mã NSX: AT0805CRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038027
Mã NSX: RT0805CRC0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039017
Mã NSX: AT0805CRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038028
Mã NSX: RT0805CRC07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039018
Mã NSX: AT0805CRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038029
Mã NSX: RT0805CRC07768RL

Số lượng / Giá