Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,641-34,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039019
Mã NSX: AT0805CRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038030
Mã NSX: RT0805CRC0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039020
Mã NSX: AT0805CRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038031
Mã NSX: RT0805CRC0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039021
Mã NSX: AT0805CRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038032
Mã NSX: RT0805CRC07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039022
Mã NSX: AT0805CRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038033
Mã NSX: RT0805CRC07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039023
Mã NSX: AT0805CRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038034
Mã NSX: RT0805CRC0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039024
Mã NSX: AT0805CRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038035
Mã NSX: RT0805CRC0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039025
Mã NSX: AT0805CRD07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038036
Mã NSX: RT0805CRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039026
Mã NSX: AT0805CRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038037
Mã NSX: RT0805CRC077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039027
Mã NSX: AT0805CRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038038
Mã NSX: RT0805CRC077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039028
Mã NSX: AT0805CRD07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038039
Mã NSX: RT0805CRC077K68L

Số lượng / Giá