Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,701-34,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039049
Mã NSX: AT0805CRD07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038060
Mã NSX: RT0805CRC078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039050
Mã NSX: AT0805CRD07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038061
Mã NSX: RT0805CRC078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039051
Mã NSX: AT0805CRD07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038062
Mã NSX: RT0805CRC078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039052
Mã NSX: AT0805CRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038063
Mã NSX: RT0805CRC078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039053
Mã NSX: AT0805CRD0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038064
Mã NSX: RT0805CRC07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039054
Mã NSX: AT0805CRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038065
Mã NSX: RT0805CRC0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039055
Mã NSX: AT0805CRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038066
Mã NSX: RT0805CRC07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039056
Mã NSX: AT0805CRD0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038067
Mã NSX: RT0805CRC0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039057
Mã NSX: AT0805CRD07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038068
Mã NSX: RT0805CRC07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039058
Mã NSX: AT0805CRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038069
Mã NSX: RT0805CRC0793K1L

Số lượng / Giá