Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 34,781-34,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039089
Mã NSX: AT0805CRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038100
Mã NSX: RT0805BRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039090
Mã NSX: AT0805CRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038101
Mã NSX: RT0805BRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039091
Mã NSX: AT0805CRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038102
Mã NSX: RT0805BRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039092
Mã NSX: AT0805CRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038103
Mã NSX: RT0805BRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039093
Mã NSX: AT0805CRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038104
Mã NSX: RT0805BRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039094
Mã NSX: AT0805CRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038105
Mã NSX: RT0805BRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039095
Mã NSX: AT0805CRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038106
Mã NSX: RT0805BRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039096
Mã NSX: AT0805CRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038107
Mã NSX: RT0805BRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039097
Mã NSX: AT0805CRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038108
Mã NSX: RT0805BRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00039098
Mã NSX: AT0805CRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00038109
Mã NSX: RT0805BRE0717R8L

Số lượng / Giá